Mijn favorieten

Taxaties

Taxaties worden vooral ingezet als basis voor financiering, aankoop, verkoop en fiscale minnelijke waarderingen in verband met successie of boedelscheiding. Onze taxaties vormen voor banken, notarissen en verzekeringsmaatschappijen het fundament voor hun oordeel. Hun vertrouwen is gebaseerd op onze kennis van zaken, grondige aanpak, vakbekwaamheid en onze systemen en werkwijze als NVM-makelaar.

Een juiste inschatting van de reële verkoopprijs is van het hoogste belang. Een te laag ingezette prijs doet geen recht aan u als verkoper. Een te hoog ingezette prijs echter evenmin, omdat deze in de praktijk vaak leidt tot een te langdurig verkooptraject en uiteindelijke twijfels over de kwaliteit en imago van het pand. Technische kennis, ervaring in de markt, objectvergelijkingen en een nauwgezette beoordeling, ter plekke en via kadastraal onderzoek, vormen de basis voor de wijze waarop wij het onroerend goed taxeren. Wij betrekken de specifieke kenmerken van de lokale markt in Zuid-Limburg bij onze adviezen.

Ons actieve lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM vormt een extra waarborg voor kwaliteit.

Voor het aanvragen van een NWWI taxatie kunt u hier klikken